Avfall frå hushalda

12241: Husholdningsavfall og renovasjon (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Marit Slåen Sæther, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
msl@ssb.no

Måleenhet
Husholdningsavfall per årsinnbygger (kg):
kg
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg):
kg
Husholdningsavfall inkl vrakede biler per årsinnbygger (kg):
kg
Husholdningsavfall inkl. vrakede biler per innbygger (fylke og land) (kg):
kg
Levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling per årsinnbygger (kg):
kg
Levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling per innbygger (fylke og land) (kg):
kg
Farlig avfall fra husholdningene per årsinnbygger (kg):
kg
Farlig avfall fra husholdningene per innbygger (fylke og land) (kg):
kg
Andel levert til gjenvinning inkl. biologisk behandling og energiutnyttelse (prosent):
prosent
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent):
prosent
Andel levert til forbrenning (prosent):
prosent
Andel levert til deponi (prosent):
prosent
Antall hentinger av matavfall i løpet av et år (antall):
antall
Dager per år med utvidet åpningstid på gjenvinningsstasjon (dager):
dager
Avfallsfraksjoner det er lagt til rette for sortering av (antall):
antall
Referansetid
Husholdningsavfall per årsinnbygger (kg):
31.12
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg):
31.12
Husholdningsavfall inkl vrakede biler per årsinnbygger (kg):
31.12
Husholdningsavfall inkl. vrakede biler per innbygger (fylke og land) (kg):
31.12
Levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling per årsinnbygger (kg):
31.12
Levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling per innbygger (fylke og land) (kg):
31.12
Farlig avfall fra husholdningene per årsinnbygger (kg):
31.12
Farlig avfall fra husholdningene per innbygger (fylke og land) (kg):
31.12
Andel levert til gjenvinning inkl. biologisk behandling og energiutnyttelse (prosent):
31.12
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent):
31.12
Andel levert til forbrenning (prosent):
31.12
Andel levert til deponi (prosent):
31.12
Antall hentinger av matavfall i løpet av et år (antall):
31.12
Dager per år med utvidet åpningstid på gjenvinningsstasjon (dager):
31.12
Avfallsfraksjoner det er lagt til rette for sortering av (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen viser nøkkeltall for husholdningsavfall og renovasjon
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken