Plan- og byggesaksbehandling

12240: Grunnlagstall for ressursbruk og aktivitet (F) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.03.2020
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Årsverk fylkeskommunen har brukt til planbehandling (antall):
antall
Årsverk brukt til koordinering av folkehelsearbeidet (antall):
antall
Året gjeldende planstrategi ble vedtatt (år):
år
Temaplaner som fylkeskommunen har utarbeidet (antall):
antall
Gjennomsnittsår for utarbeiding av gjeldende temaplaner fylkeskommunen (år):
år
Behandlede kommunale kommune(del)- og reguleringsplaner (antall):
antall
Behandlede kommunale planer hvor fylkeskommunen har gitt innsigelse (antall):
antall
Behandlede kommunale planer som ble brakt til mekling (antall):
antall
Antall dispensasjonssøknader etter pbl § 19-1 som fylkeskommunen behandlet i alt (antall):
antall
Dispensasjonssøknader etter pbl § 19-1 der fylkeskommunen frarådet dispensasjon (antall):
antall
Antall dispensasjonssøknader etter pbl § 19-1 der fylkeskommunen påklaget vedtak om dispensasjon (antall):
antall
Referansetid
Årsverk fylkeskommunen har brukt til planbehandling (antall):
31.12
Årsverk brukt til koordinering av folkehelsearbeidet (antall):
31.12
Året gjeldende planstrategi ble vedtatt (år):
31.12
Temaplaner som fylkeskommunen har utarbeidet (antall):
31.12
Gjennomsnittsår for utarbeiding av gjeldende temaplaner fylkeskommunen (år):
31.12
Behandlede kommunale kommune(del)- og reguleringsplaner (antall):
31.12
Behandlede kommunale planer hvor fylkeskommunen har gitt innsigelse (antall):
31.12
Behandlede kommunale planer som ble brakt til mekling (antall):
31.12
Antall dispensasjonssøknader etter pbl § 19-1 som fylkeskommunen behandlet i alt (antall):
31.12
Dispensasjonssøknader etter pbl § 19-1 der fylkeskommunen frarådet dispensasjon (antall):
31.12
Antall dispensasjonssøknader etter pbl § 19-1 der fylkeskommunen påklaget vedtak om dispensasjon (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Lokal og regional utvikling - Grunnlagstall for ressursbruk og aktivitet
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken