Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12240: Grunnlagstall for ressursbruk og aktivitet (F) 2015 - 2023

Henrik Langbråten, Statistisk sentralbyrå
+47 92 09 70 70
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
17.06.2024 08:00
Arbeidstid fylkeskommunen har brukt til planbehandling (årsverk):
årsverk
Arbeidstid brukt til koordinering av folkehelsearbeidet (årsverk):
årsverk
Året gjeldende planstrategi ble vedtatt (år):
år
Temaplaner som fylkeskommunen har utarbeidet (antall):
antall
Gjennomsnittsår for utarbeiding av gjeldende temaplaner fylkeskommunen (år):
år
Behandlede kommunale kommune(del)- og reguleringsplaner (antall):
antall
Behandlede kommunale planer hvor fylkeskommunen har gitt innsigelse (antall):
antall
Behandlede kommunale planer som ble brakt til mekling (antall):
antall
Antall dispensasjonssøknader etter pbl § 19-1 som fylkeskommunen behandlet i alt (antall):
antall
Dispensasjonssøknader etter pbl § 19-1 der fylkeskommunen frarådet dispensasjon (antall):
antall
Antall dispensasjonssøknader etter pbl § 19-1 der fylkeskommunen påklaget vedtak om dispensasjon (antall):
antall
Arbeidstid fylkeskommunen har brukt til planbehandling (årsverk):
31.12
Arbeidstid brukt til koordinering av folkehelsearbeidet (årsverk):
31.12
Året gjeldende planstrategi ble vedtatt (år):
31.12
Temaplaner som fylkeskommunen har utarbeidet (antall):
31.12
Gjennomsnittsår for utarbeiding av gjeldende temaplaner fylkeskommunen (år):
31.12
Behandlede kommunale kommune(del)- og reguleringsplaner (antall):
31.12
Behandlede kommunale planer hvor fylkeskommunen har gitt innsigelse (antall):
31.12
Behandlede kommunale planer som ble brakt til mekling (antall):
31.12
Antall dispensasjonssøknader etter pbl § 19-1 som fylkeskommunen behandlet i alt (antall):
31.12
Dispensasjonssøknader etter pbl § 19-1 der fylkeskommunen frarådet dispensasjon (antall):
31.12
Antall dispensasjonssøknader etter pbl § 19-1 der fylkeskommunen påklaget vedtak om dispensasjon (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Arbeidstid fylkeskommunen har brukt til planbehandling (årsverk) , Arbeidstid brukt til koordinering av folkehelsearbeidet (årsverk) , Året gjeldende planstrategi ble vedtatt (år) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000