Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

12240: Grunnlagstall for ressursbruk og aktivitet (F) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Årsverk fylkeskommunen har brukt til planbehandling (antall) , Årsverk brukt til koordinering av folkehelsearbeidet (antall) , Året gjeldende planstrategi ble vedtatt (år) ,

Valgt 1 av totalt 11

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 3000 Viken fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 34

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Lokal og regional utvikling - Grunnlagstall for ressursbruk og aktivitet
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken