Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

12240: Grunnlagstall for ressursbruk og aktivitet (F) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Årsverk fylkeskommunen har brukt til planbehandling (antall) , Årsverk brukt til koordinering av folkehelsearbeidet (antall) , Året gjeldende planstrategi ble vedtatt (år) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Lokal og regional utvikling - Grunnlagstall for ressursbruk og aktivitet Se liste over endringer i de regionale inndelingene.