Til toppen
12230: Arkeologiske registreringer gjennomført av fylkeskommunen, etter sammenhengen registreringen ble gjort i og type og utfall av arkeologisk registrering (F) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Måleenhet
Antall registreringer (antall):
antall
Referansetid
Antall registreringer (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
sammenhengen registreringen ble gjort i
type og utfall av arkeologisk registrering
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Arkeologiske registreringer gjennomført av fylkeskommunen
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken