Avfall frå hushalda

Til toppen

12220: Sjølvkost og gebyrar for avfallssektoren (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
12220: Tabellen viser nøkkeltal for sjølvkost og gebyrar i avfallssektoren. Tala er henta frå KOSTRA- skjema 21, 22 og 23. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.