Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

Avfall frå hushalda

12220: Dekningsgrad og produktivitet i renovasjonen (K) 2015 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 467 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.08.2018
Kontakt
Marit Slåen Sæther, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5000
msl@ssb.no

Måleenhet
Finansiell dekningsgrad (prosent):
prosent
Selvkostgrad (prosent):
prosent
Gebyrgrunnlag per årsinnbygger (kr):
kr
Gebyrgrunnlag per innbygger (fylke og land) (kr):
kr
Gebyrinntekt per årsinnbygger (kr):
kr
Gebyrinntekter per innbygger (fylke og land) (kr):
kr
Muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret (antall):
antall
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
kr
Referansetid
Finansiell dekningsgrad (prosent):
31.12
Selvkostgrad (prosent):
31.12
Gebyrgrunnlag per årsinnbygger (kr):
31.12
Gebyrgrunnlag per innbygger (fylke og land) (kr):
31.12
Gebyrinntekt per årsinnbygger (kr):
31.12
Gebyrinntekter per innbygger (fylke og land) (kr):
31.12
Muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret (antall):
31.12
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
31.12
Målemetode
Finansiell dekningsgrad (prosent):
Forløp (periodesum)
Selvkostgrad (prosent):
Forløp (periodesum)
Gebyrgrunnlag per årsinnbygger (kr):
Forløp (periodesum)
Gebyrgrunnlag per innbygger (fylke og land) (kr):
Forløp (periodesum)
Gebyrinntekt per årsinnbygger (kr):
Forløp (periodesum)
Gebyrinntekter per innbygger (fylke og land) (kr):
Forløp (periodesum)
Muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret (antall):
Forløp (periodesum)
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Finansiell dekningsgrad (prosent):
Nei
Selvkostgrad (prosent):
Nei
Gebyrgrunnlag per årsinnbygger (kr):
Nei
Gebyrgrunnlag per innbygger (fylke og land) (kr):
Nei
Gebyrinntekt per årsinnbygger (kr):
Nei
Gebyrinntekter per innbygger (fylke og land) (kr):
Nei
Muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret (antall):
Nei
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
Nei
Sesongjustert
Finansiell dekningsgrad (prosent):
Nei
Selvkostgrad (prosent):
Nei
Gebyrgrunnlag per årsinnbygger (kr):
Nei
Gebyrgrunnlag per innbygger (fylke og land) (kr):
Nei
Gebyrinntekt per årsinnbygger (kr):
Nei
Gebyrinntekter per innbygger (fylke og land) (kr):
Nei
Muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret (antall):
Nei
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for dekningsgrad og produktivitet i renovasjonen
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken