Kommunal vannforsyning

12218: Selvkost og gebyrer for vannsektoren (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Marit Slåen Sæther, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 11
msl@ssb.no

Måleenhet
Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr):
kr
Driftsutgifter for produksjon av vann per tilknyttet innbygger (kr):
kr
Driftsutgifter for distribusjon av vann per tilknyttet innbygger (kr):
kr
Gebyrgrunnlag per m3 kommunal vannleveranse (kr):
kr
Gebyrgrunnlag per tilknyttet innbygger (kr):
kr
Gebyrinntekter per tilknyttet innbygger (kr):
kr
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
kr
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - én sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
kr
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
kr
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
kr
Finansiell dekningsgrad (prosent):
prosent
Selvkostgrad (prosent):
prosent
Gebyrsats per m3 vann ved målt forbruk - ekskl.mva (kr/m3) (kr):
kr
Referansetid
Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr):
31.12
Driftsutgifter for produksjon av vann per tilknyttet innbygger (kr):
31.12
Driftsutgifter for distribusjon av vann per tilknyttet innbygger (kr):
31.12
Gebyrgrunnlag per m3 kommunal vannleveranse (kr):
31.12
Gebyrgrunnlag per tilknyttet innbygger (kr):
31.12
Gebyrinntekter per tilknyttet innbygger (kr):
31.12
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - én sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
31.12
Finansiell dekningsgrad (prosent):
31.12
Selvkostgrad (prosent):
31.12
Gebyrsats per m3 vann ved målt forbruk - ekskl.mva (kr/m3) (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen viser nøkkeltall for selvkost og gebyrer for vannsektoren
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken