Kommunal vannforsyning

Til toppen

12218: Selvkost og gebyrer for vannsektoren (K) 2015 - 2019

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr) , Driftsutgifter for produksjon av vann per tilknyttet innbygger (kr) , Driftsutgifter for distribusjon av vann per tilknyttet innbygger (kr) ,

Valgt 1 av totalt 13

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden , 0104 Moss , 0105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 769

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen viser nøkkeltall for selvkost og gebyrer for vannsektoren
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken