Kommunal vannforsyning

Til toppen

12218: Selvkost og gebyrer for vannsektoren (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr) , Driftsutgifter for produksjon av vann per tilknyttet innbygger (kr) , Driftsutgifter for distribusjon av vann per tilknyttet innbygger (kr) ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
12218: Tabellen viser nøkkeltall for selvkost og gebyrer for vannsektoren Se liste over endringer i de regionale inndelingene.