Kommunal vannforsyning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12218: Selvkost og gebyrer for vannsektoren (K) 2015 - 2023

Mona Eide Onstad, Statistisk sentralbyrå
+47 48596186
15.03.2024 08:00
Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr):
kr
Driftsutgifter for produksjon av vann per tilknyttet innbygger (kr):
kr
Driftsutgifter for distribusjon av vann per tilknyttet innbygger (kr):
kr
Gebyrgrunnlag per m3 kommunal vannleveranse (kr/m3):
kr/m3
Gebyrgrunnlag per tilknyttet innbygger (kr):
kr
Gebyrinntekter per tilknyttet innbygger (kr):
kr
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr):
kr
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - én sats (kr):
kr
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - høy sats (kr):
kr
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - lav sats (kr):
kr
Finansiell dekningsgrad (prosent):
prosent
Selvkostgrad (prosent):
prosent
Gebyrsats per m3 vann – ekskl mva. (kr):
kr
Todelt gebyrordning – fast del (kr):
kr
Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr):
31.12
Driftsutgifter for produksjon av vann per tilknyttet innbygger (kr):
31.12
Driftsutgifter for distribusjon av vann per tilknyttet innbygger (kr):
31.12
Gebyrgrunnlag per m3 kommunal vannleveranse (kr/m3):
31.12
Gebyrgrunnlag per tilknyttet innbygger (kr):
31.12
Gebyrinntekter per tilknyttet innbygger (kr):
31.12
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - én sats (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - høy sats (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr vann (ekskl. mva) - lav sats (kr):
31.12
Finansiell dekningsgrad (prosent):
31.12
Selvkostgrad (prosent):
31.12
Gebyrsats per m3 vann – ekskl mva. (kr):
31.12
Todelt gebyrordning – fast del (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr) , Driftsutgifter for produksjon av vann per tilknyttet innbygger (kr) , Driftsutgifter for distribusjon av vann per tilknyttet innbygger (kr) ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000