12217: Selvkost og gebyrer for avløpssektoren (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Marit Slåen Sæther, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 11
msl@ssb.no

Måleenhet
Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr):
kr
Driftsutgifter for avløpsrensing per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb.) (kr):
kr
Driftsutgifter for avløpsnett per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb.) (kr):
kr
Gebyrinntekter per tilknyttet innbygger (kr):
kr
Gebyrgrunnlag per tilknyttet innbygger (kr):
kr
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
kr
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
kr
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - én sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
kr
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - høy sats (gjelder rapporteringsåret +1) (kr):
kr
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - lav sats (gjelder rapporteringsåret +1) (kr):
kr
Finansiell dekningsgrad (prosent):
prosent
Selvkostgrad (prosent):
prosent
Gebyrsats ved målt forbruk avløp, ekskl mva (kr):
kr
Referansetid
Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr):
31.12
Driftsutgifter for avløpsrensing per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb.) (kr):
31.12
Driftsutgifter for avløpsnett per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb.) (kr):
31.12
Gebyrinntekter per tilknyttet innbygger (kr):
31.12
Gebyrgrunnlag per tilknyttet innbygger (kr):
31.12
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
31.12
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - én sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - høy sats (gjelder rapporteringsåret +1) (kr):
31.12
Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp - lav sats (gjelder rapporteringsåret +1) (kr):
31.12
Finansiell dekningsgrad (prosent):
31.12
Selvkostgrad (prosent):
31.12
Gebyrsats ved målt forbruk avløp, ekskl mva (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen viser nøkkeltall for selvkost og gebyrer i avløpssektoren. Tallene er hentet fra KOSTRA- skjema 23, 22 og fra avløpsdata.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken