Barnehager

Til toppen

12216: Barn i barnehager korrigert, og korrigerte oppholdstimer, etter eierforhold (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Barn i barnehager korrigert, og korrigerte oppholdstimer. Innholdet i tellere og nevner er endret ved publisering i 2020. Barn er korrigert for alder og oppholdstid. Nevner er endret til grunnbemanning. Indikatoren Andel barn korrigert per barnehage er ny ved publisering i 2020. Inkluderer kun ordinære barnehager.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Barn korrigert (antall)

Innholdet i variabelen er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i 'om tabellen'.

Korrigerte oppholdstimer (timer)

Innholdet i statistikkvariabelen er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i 'om tabellen'.

Barn korrigert per årsverk til grunnbemanning (antall)

Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i 'om tabellen'.

Korrigerte oppholdstimer per årsverk til grunnbemanning (antall)

Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i 'om tabellen'.

Barn korrigert, per barnehage (antall)

Ny indikator i 2020.