12216: Barn korrigert, og korrigerte oppholdstimer, etter eierforhold (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

eierforhold

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Per Torstein Tuhus, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 349
ptt@ssb.no

Elisabeth Haraldsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 500
hae@ssb.no

Måleenhet
Barn korrigert (antall):
antall
Korrigerte oppholdstimer (timer):
timer
Årsverk til grunnbemanning (årsverk):
årsverk
Barn korrigert per årsverk til grunnbemanning (antall):
antall
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til grunnbemanning (antall):
antall
Barn korrigert, per barnehage (antall):
antall
Barnehager (antall):
antall
Referansetid
Barn korrigert (antall):
31.12
Korrigerte oppholdstimer (timer):
31.12
Årsverk til grunnbemanning (årsverk):
31.12
Barn korrigert per årsverk til grunnbemanning (antall):
31.12
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til grunnbemanning (antall):
31.12
Barn korrigert, per barnehage (antall):
31.12
Barnehager (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Barn i barnehage korrigert for alder og oppholdstid, og korrigerte oppholdstimer, per årsverk til grunnbemanning. Innholdet i tellere og nevner er endret ved publisering i 2020. Barn er korrigert for alder og oppholdstid. Nevner er endret til grunnbemanning. Indikatoren Andel barn korrigert per barnehage er ny ved publisering i 2020. Inkluderer kun ordinære barnehager.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Barn korrigert (antall)
Innholdet i variabelen er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i 'om tabellen'.
Korrigerte oppholdstimer (timer)
Innholdet i statistikkvariabelen er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i 'om tabellen'.
Barn korrigert per årsverk til grunnbemanning (antall)
Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i 'om tabellen'.
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til grunnbemanning (antall)
Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i 'om tabellen'.
Barn korrigert, per barnehage (antall)
Ny indikator i 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken