Statistikkbanken kan være ustabil fra kl. 14 i dag onsdag 11. desember pga. vedlikehold. Beklager ulempene dette måtte medføre

Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

12200: Økonomi innen samferdsel (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.06.2019
Kontakt
Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 381
cly@ssb.no

Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane) per reise (kr):
kr
Netto driftsutgifter til buss per reise (kr):
kr
Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per reise (kr):
kr
Netto driftsutgifter til båtruter per reise (kr):
kr
Netto driftsutgifter til t-bane og trikk/bybane per reise (kr):
kr
Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent):
prosent
Brutto driftsutgifter til fylkesvei per km (kr):
kr
Bompengeinntekter i investeringer til fylkesvei av brutto investeringsutgifter til fylkesvei (prosent):
prosent
Brutto driftsutgifter til lukket skolebarntransport/tilleggsskyss (1000 kr):
1000 kr
Bompengeinntekter i investering til fylkesveier fra egne bommer (1000 kr):
1000 kr
Bompengeinntekter i drift til fylkesvei fra bompengeselskap (1000 kr):
1000 kr
Bompengeinntekter i drift til fylkesvei fra egne bommer (1000 kr):
1000 kr
Bompengeinntekter i investering til fylkesveier fra bompengeselskap (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane) per reise (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til buss per reise (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per reise (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til båtruter per reise (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til t-bane og trikk/bybane per reise (kr):
31.12
Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent):
31.12
Brutto driftsutgifter til fylkesvei per km (kr):
31.12
Bompengeinntekter i investeringer til fylkesvei av brutto investeringsutgifter til fylkesvei (prosent):
31.12
Brutto driftsutgifter til lukket skolebarntransport/tilleggsskyss (1000 kr):
31.12
Bompengeinntekter i investering til fylkesveier fra egne bommer (1000 kr):
31.12
Bompengeinntekter i drift til fylkesvei fra bompengeselskap (1000 kr):
31.12
Bompengeinntekter i drift til fylkesvei fra egne bommer (1000 kr):
31.12
Bompengeinntekter i investering til fylkesveier fra bompengeselskap (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

12200 Økonomi innen samferdsel F KostraTabell30004
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane) per reise (kr)
Reise omfatter både ordinære og i skoletransport inkl. lukket transport.
Netto driftsutgifter til buss per reise (kr)
Reise omfatter både ordinære og i skoletransport inkl. lukket transport.
Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per reise (kr)
Reise omfatter både ordinære og i skoletransport inkl. lukket transport.
Netto driftsutgifter til båtruter per reise (kr)
Reise omfatter både ordinære og i skoletransport inkl. lukket transport.
Netto driftsutgifter til t-bane og trikk/bybane per reise (kr)
Reise omfatter både ordinære og i skoletransport inkl. lukket transport.
Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent)
Andelen som fylkene bruker til vedlikehold av fylkesveinettet ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 

Brukerveiledning for statistikkbanken