Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12200: Økonomi innen samferdsel (F) 2015 - 2023

Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 464 83 444
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
17.06.2024 08:00
Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane) per reise (kr):
kr
Netto driftsutgifter til buss per reise (kr):
kr
Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per reise (kr):
kr
Netto driftsutgifter til båtruter per reise (kr):
kr
Netto driftsutgifter til t-bane og trikk/bybane per reise (kr):
kr
Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent):
prosent
Brutto driftsutgifter til fylkesvei per km (kr):
kr
Bompengeinntekter i investeringer til fylkesvei av brutto investeringsutgifter til fylkesvei (prosent):
prosent
Brutto driftsutgifter til lukket skolebarntransport/tilleggsskyss (1000 kr):
1000 kr
Bompengeinntekter i investering til fylkesveier fra egne bommer (1000 kr):
1000 kr
Bompengeinntekter i drift til fylkesvei fra bompengeselskap (1000 kr):
1000 kr
Bompengeinntekter i drift til fylkesvei fra egne bommer (1000 kr):
1000 kr
Bompengeinntekter i investering til fylkesveier fra bompengeselskap (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane) per reise (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til buss per reise (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per reise (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til båtruter per reise (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til t-bane og trikk/bybane per reise (kr):
31.12
Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent):
31.12
Brutto driftsutgifter til fylkesvei per km (kr):
31.12
Bompengeinntekter i investeringer til fylkesvei av brutto investeringsutgifter til fylkesvei (prosent):
31.12
Brutto driftsutgifter til lukket skolebarntransport/tilleggsskyss (1000 kr):
31.12
Bompengeinntekter i investering til fylkesveier fra egne bommer (1000 kr):
31.12
Bompengeinntekter i drift til fylkesvei fra bompengeselskap (1000 kr):
31.12
Bompengeinntekter i drift til fylkesvei fra egne bommer (1000 kr):
31.12
Bompengeinntekter i investering til fylkesveier fra bompengeselskap (1000 kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane) per reise (kr) , Netto driftsutgifter til buss per reise (kr) , Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per reise (kr) ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Økonomi innen samferdsel Korrigering av tidligere års data: For Oslo var utgiftstallene på art 370 'Kjøp fra andre' for lave for 2020, 2021 og 2022 for disse funksjonene: For funksjon 730 Buss var utgiftene henholdsvis 159,9 mill kr for lave for 2020, 279,3 mill. kr for lave for 2021 og 129,5 mill. kr for lave for 2022. For funksjon 732 Båtruter var utgiftene henholdsvis 4 mil. Kr. for lave i 2020, 9,6 mill. kr. for lave i 2021 og 3,9 mill. kr. for lave i 2022. For funksjon 733 Transportordninger for funksjonshemmede var utgiftene henholdsvis 5,2 mill. kr for lave i 2021 og 27,6 mill. kr for lave i 2022. For funksjon 734 Trikk,bybane og T-bane var utgiftene henholdsvis 235,8 mill. kr for lave for 2020, 447,5 mill. kr for lave for 2021 og 361,8 mill. kr for lave for 2022. Feilene påvirket alle regnskapsbegrep som omfatter art 370. Korrigerte tall er publisert 15. mars 2024. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane) per reise (kr)

Reise omfatter både ordinære og i skoletransport inkl. lukket transport.

Netto driftsutgifter til buss per reise (kr)

Reise omfatter både ordinære og i skoletransport inkl. lukket transport.

Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per reise (kr)

Reise omfatter både ordinære og i skoletransport inkl. lukket transport.

Netto driftsutgifter til båtruter per reise (kr)

Reise omfatter både ordinære og i skoletransport inkl. lukket transport.

Netto driftsutgifter til t-bane og trikk/bybane per reise (kr)

Reise omfatter både ordinære og i skoletransport inkl. lukket transport.

Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent)

Andelen som fylkene bruker til vedlikehold av fylkesveinettet ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold.