Kommunale boliger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12197: Husbanken (K) (avslutta serie) 2015 - 2019

Wasif T. Hussain, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 409
15.06.2020 08:00
Boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån (antall):
antall
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall):
antall
Beløp til startlån viderefordelt av kommunen (kr):
kr
Beløp per innbygger i startlån vidertildelt av kommunen (kr):
kr
Gjennomsnittsbeløp for startlån videretildelt av kommunen, i kroner (kr):
kr
Boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til tilpasning (antall):
antall
Boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til tilpasning, per 1000 innbyggere (kr):
kr
Beløp til boligtilskudd til tilpasning videretildelt fra kommunen, i kroner (kr):
kr
Beløp per innbygger i boligtilskudd til tilpasning videretildelt av kommunen (kr):
kr
Gjennomsnittsbeløp for boligtilskudd til tilpasning, i kroner (kr):
kr
Boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til etablering (antall):
antall
Boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til etablering, per 1000 innbyggere (antall):
antall
Beløp til boligtilskudd til etablering videretildelt av kommunen, i kroner (kr):
kr
Beløp per innbygger i boligtilskudd til etablering videretildelt av kommunen (kr):
kr
Gjennomsnittsbeløp for boligtilskudd til etablering, i kroner (kr):
kr
Nye boliger godkjent for finansiering av Husbanken (antall):
antall
Antall nye boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere (antall):
antall
Utbedrede boliger godkjent for finansiering av Husbanken (antall):
antall
Antall utbedrede boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere (antall):
antall
Brukte boliger godkjent for finansiering av Husbanken (antall):
antall
Brukte boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere (antall):
antall
Husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken (antall):
antall
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall):
antall
Beløp per måned i statlig bostøtte fra Husbanken, per kommune (kr):
kr
Beløp per måned per husstand i statlig bostøtte fra Husbanken (kr):
kr
Boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån (antall):
31.12
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Beløp til startlån viderefordelt av kommunen (kr):
31.12
Beløp per innbygger i startlån vidertildelt av kommunen (kr):
31.12
Gjennomsnittsbeløp for startlån videretildelt av kommunen, i kroner (kr):
31.12
Boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til tilpasning (antall):
31.12
Boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til tilpasning, per 1000 innbyggere (kr):
31.12
Beløp til boligtilskudd til tilpasning videretildelt fra kommunen, i kroner (kr):
31.12
Beløp per innbygger i boligtilskudd til tilpasning videretildelt av kommunen (kr):
31.12
Gjennomsnittsbeløp for boligtilskudd til tilpasning, i kroner (kr):
31.12
Boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til etablering (antall):
31.12
Boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til etablering, per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Beløp til boligtilskudd til etablering videretildelt av kommunen, i kroner (kr):
31.12
Beløp per innbygger i boligtilskudd til etablering videretildelt av kommunen (kr):
31.12
Gjennomsnittsbeløp for boligtilskudd til etablering, i kroner (kr):
31.12
Nye boliger godkjent for finansiering av Husbanken (antall):
31.12
Antall nye boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Utbedrede boliger godkjent for finansiering av Husbanken (antall):
31.12
Antall utbedrede boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Brukte boliger godkjent for finansiering av Husbanken (antall):
31.12
Brukte boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken (antall):
31.12
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Beløp per måned i statlig bostøtte fra Husbanken, per kommune (kr):
31.12
Beløp per måned per husstand i statlig bostøtte fra Husbanken (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån (antall) , Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) , Beløp til startlån viderefordelt av kommunen (kr) ,

Valgt 1 av totalt 25

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det blir ikke publisert tall fra Husbanken i den foreløpige publiseringen 15.3.2021. Lands- og regionstall fra Husbanken er endret i forhold til gammel publiseringsløsning for 2015 og 2016 årgangen hvor det forelå feil tall. Tallene er rettet opp 15.6.2020. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.