12197: Husbanken (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 25 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Wasif T. Hussain, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 409
wat@ssb.no

Måleenhet
Boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån (antall):
antall
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall):
antall
Beløp til startlån viderefordelt av kommunen (kr):
kr
Beløp per innbygger i startlån vidertildelt av kommunen (kr):
kr
Gjennomsnittsbeløp for startlån videretildelt av kommunen, i kroner (kr):
kr
Boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til tilpasning (antall):
antall
Boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til tilpasning, per 1000 innbyggere (kr):
kr
Beløp til boligtilskudd til tilpasning videretildelt fra kommunen, i kroner (kr):
kr
Beløp per innbygger i boligtilskudd til tilpasning videretildelt av kommunen (kr):
kr
Gjennomsnittsbeløp for boligtilskudd til tilpasning, i kroner (kr):
kr
Boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til etablering (antall):
antall
Boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til etablering, per 1000 innbyggere (antall):
antall
Beløp til boligtilskudd til etablering videretildelt av kommunen, i kroner (kr):
kr
Beløp per innbygger i boligtilskudd til etablering videretildelt av kommunen (kr):
kr
Gjennomsnittsbeløp for boligtilskudd til etablering, i kroner (kr):
kr
Nye boliger godkjent for finansiering av Husbanken (antall):
antall
Antall nye boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere (antall):
antall
Utbedrede boliger godkjent for finansiering av Husbanken (antall):
antall
Antall utbedrede boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere (antall):
antall
Brukte boliger godkjent for finansiering av Husbanken (antall):
antall
Brukte boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere (antall):
antall
Husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken (antall):
antall
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall):
antall
Beløp per måned i statlig bostøtte fra Husbanken, per kommune (kr):
kr
Beløp per måned per husstand i statlig bostøtte fra Husbanken (kr):
kr
Referansetid
Boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån (antall):
31.12
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Beløp til startlån viderefordelt av kommunen (kr):
31.12
Beløp per innbygger i startlån vidertildelt av kommunen (kr):
31.12
Gjennomsnittsbeløp for startlån videretildelt av kommunen, i kroner (kr):
31.12
Boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til tilpasning (antall):
31.12
Boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til tilpasning, per 1000 innbyggere (kr):
31.12
Beløp til boligtilskudd til tilpasning videretildelt fra kommunen, i kroner (kr):
31.12
Beløp per innbygger i boligtilskudd til tilpasning videretildelt av kommunen (kr):
31.12
Gjennomsnittsbeløp for boligtilskudd til tilpasning, i kroner (kr):
31.12
Boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til etablering (antall):
31.12
Boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til etablering, per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Beløp til boligtilskudd til etablering videretildelt av kommunen, i kroner (kr):
31.12
Beløp per innbygger i boligtilskudd til etablering videretildelt av kommunen (kr):
31.12
Gjennomsnittsbeløp for boligtilskudd til etablering, i kroner (kr):
31.12
Nye boliger godkjent for finansiering av Husbanken (antall):
31.12
Antall nye boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Utbedrede boliger godkjent for finansiering av Husbanken (antall):
31.12
Antall utbedrede boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Brukte boliger godkjent for finansiering av Husbanken (antall):
31.12
Brukte boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken (antall):
31.12
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Beløp per måned i statlig bostøtte fra Husbanken, per kommune (kr):
31.12
Beløp per måned per husstand i statlig bostøtte fra Husbanken (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Lands- og regionstall fra Husbanken er endret i forhold til gammel publiseringsløsning for 2015 og 2016 årgangen hvor det forelå feil tall. Tallene er rettet opp 15.6.2020.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken