12195: Utvalgte nøkkeltall for Kommunale boliger (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
ugr@ssb.no

Måleenhet
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall):
antall
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall):
antall
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent):
prosent
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr):
kr
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr):
kr
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent):
prosent
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall):
antall
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall):
antall
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall):
antall
Referansetid
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall):
31.12
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent):
31.12
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr):
31.12
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr):
31.12
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent):
31.12
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall):
31.12
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utvalgte nøkkeltall for Kommunale boliger
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken