Kommunale boliger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12195: Utvalgte nøkkeltall for Kommunale boliger (K) 2015 - 2022

Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
15.06.2023 08:00
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall):
antall
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall):
antall
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent):
prosent
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr):
kr
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr):
kr
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent):
prosent
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall):
antall
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall):
antall
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall):
antall
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall):
31.12
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent):
31.12
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr):
31.12
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr):
31.12
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent):
31.12
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall):
31.12
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) , Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) , Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utvalgte nøkkeltall for Kommunale boliger Se liste over endringer i de regionale inndelingene.