Videregående opplæring og annen videregående utdanning

12187: Antall skoler og elever i videregående utdanning, etter eierforhold (F) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

eierforhold

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
nvb@ssb.no

Måleenhet
Elever (antall):
antall
Videregående skoler (antall):
antall
Elever per skole (antall):
antall
Referansetid
Elever (antall):
31.12
Videregående skoler (antall):
31.12
Elever per skole (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene inkluderer både statlige, private og fylkeskommunale skoler. Skoler som i SSBs næringsstandard er definert som fagskole er inkludert i tallene for antall skoler for årene 2015-2018. Dersom en fagskole tilbyr et programområde på videregående, inkluderes disse skolene også i tallene f.o.m. 2019. Elever i alternativ opplæring (AOLOV1) og elever i forberedende tilbud/innføringstilbud for minoritetsspråklige (AOLOV0) er med i elevtallet. Elever/skoler etter skolefylke.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken