Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12185: Undervisningsstillinger i videregående opplæring, etter kjønn, aldersgruppe, kompetanse og heltid- og deltidsstillinger (F) (avslutta serie) 2015 - 2018

Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
17.06.2019 08:00
Lærere (antall):
antall
Lærere (prosent):
prosent
Lærere (antall):
31.12
Lærere (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Undervisningsstillinger i videregående opplæring

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Lærere (antall)

T.o.m 2017 telles personer som lærere om de har universitets- og høgskoleutdanning med pedagogikk, selv om de ikke har en yrkeskode som indikerer at de arbeider med undervisning. F.o.m 2018 regnes ikke personer som ikke har yrkeskode

Lærere (prosent)

T.o.m 2017 telles personer som lærere om de har universitets- og høgskoleutdanning med pedagogikk, selv om de ikke har en yrkeskode som indikerer at de arbeider med undervisning. F.o.m 2018 regnes ikke personer som ikke har yrkeskode for undervisning som lærere.