Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

12183: Økonomi innen samferdsel (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.06.2019
Kontakt
Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 381
cly@ssb.no

Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr):
kr
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent):
prosent
Brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr):
kr
Brutto driftsutgifter til gatebelysning per lyspunkt langs kommunal vei og gate (kr):
kr
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr):
kr
Brutto driftsutgifter til gatebelysning per lyspunkt langs fylkes-/riksvei som kommunen har ansvaret for (kr):
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr):
kr
Kommunalt tilskudd per km privat vei (kr):
kr
Netto driftsutgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger til kommunale veier og gater (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger til samferdsel (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger til kommunale veier og gater (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs fylkes-/riksveier som er et kommunalt ansvar (1000 kr):
1000 kr
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater (1000 kr):
1000 kr
Kommunalt tilskudd til private veier (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr):
31.12
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent):
31.12
Brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til gatebelysning per lyspunkt langs kommunal vei og gate (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til gatebelysning per lyspunkt langs fylkes-/riksvei som kommunen har ansvaret for (kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr):
31.12
Kommunalt tilskudd per km privat vei (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger til kommunale veier og gater (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger til samferdsel (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger til kommunale veier og gater (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs fylkes-/riksveier som er et kommunalt ansvar (1000 kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater (1000 kr):
31.12
Kommunalt tilskudd til private veier (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

12183 Økonomi innen samferdsel K KostraSamfersel0065
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)
Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
Brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr)
Kommunale veier og gater omfatter ikke kommunale gang-/ sykkelveger eller kommunale park-/gravlunds- /institusjonsveger og plasser. 
Brutto driftsutgifter til gatebelysning per lyspunkt langs kommunal vei og gate (kr)
Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)
Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
Brutto driftsutgifter til gatebelysning per lyspunkt langs fylkes-/riksvei som kommunen har ansvaret for (kr)
Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
Netto driftsutgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater (1000 kr)
Utgifter som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 

Brukerveiledning for statistikkbanken