Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12183: Økonomi innen samferdsel (K) 2015 - 2023

Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 464 83 444
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
17.06.2024 08:00
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr):
kr
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent):
prosent
Brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr):
kr
Brutto driftsutgifter til gatebelysning per lyspunkt langs kommunal vei og gate (kr):
kr
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr):
kr
Brutto driftsutgifter til gatebelysning per lyspunkt langs fylkes-/riksvei som kommunen har ansvaret for (kr):
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr):
kr
Kommunalt tilskudd per km privat vei (kr):
kr
Netto driftsutgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger til kommunale veier og gater (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger til samferdsel (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger til kommunale veier og gater (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs fylkes-/riksveier som er et kommunalt ansvar (1000 kr):
1000 kr
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater (1000 kr):
1000 kr
Kommunalt tilskudd til private veier (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater (funksjon 332) eksklusive avskrivninger, per km (kr) (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr):
31.12
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent):
31.12
Brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til gatebelysning per lyspunkt langs kommunal vei og gate (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til gatebelysning per lyspunkt langs fylkes-/riksvei som kommunen har ansvaret for (kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr):
31.12
Kommunalt tilskudd per km privat vei (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger til kommunale veier og gater (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger til samferdsel (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger til kommunale veier og gater (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs fylkes-/riksveier som er et kommunalt ansvar (1000 kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater (1000 kr):
31.12
Kommunalt tilskudd til private veier (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater (funksjon 332) eksklusive avskrivninger, per km (kr) (1000 kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) , Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent) , Brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Økonomi innen samferdsel Kommune 1867 Bø har trukket sine innrapporterte regnskapstall for 2022 til KOSTRA. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)

Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 

Brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr)

Kommunale veier og gater omfatter ikke kommunale gang-/ sykkelveger eller kommunale park-/gravlunds- /institusjonsveger og plasser. 

Brutto driftsutgifter til gatebelysning per lyspunkt langs kommunal vei og gate (kr)

Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).

Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)

Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).

Brutto driftsutgifter til gatebelysning per lyspunkt langs fylkes-/riksvei som kommunen har ansvaret for (kr)

Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).

Netto driftsutgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater (1000 kr)

Utgifter som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold.