Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12152: Energiutgifter i fylkeskommunal eiendomsforvaltning, etter funksjon og art (F) 2015 - 2023

Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 464 83 444
Ingunn Marie Verne Ruud, Statistisk sentralbyrå
+47 489 96 563
17.06.2024 08:00
Energiutgifter (1000 kr):
1000 kr
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent):
prosent
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr):
kr
Energiutgifter per bruker (kr):
kr
Andel av utgiftene til fornybare energityper (prosent):
prosent
Andel av alle energiutgiftene (prosent):
prosent
Energiutgifter (1000 kr):
31.12
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent):
31.12
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr):
31.12
Energiutgifter per bruker (kr):
31.12
Andel av utgiftene til fornybare energityper (prosent):
31.12
Andel av alle energiutgiftene (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000