12151: Energiutgifter i kommunal eiendomsforvaltning, etter funksjon og art (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

funksjon Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

art Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Peder Gjølstad Røhnebæk, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 473
pgj@ssb.no

Måleenhet
Energiutgifter (1000 kr):
1000 kr
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent):
prosent
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr):
kr
Energiutgifter per bruker (kr):
kr
Andel av utgiftene til fornybare energityper (prosent):
prosent
Andel av alle energiutgiftene (prosent):
prosent
Referansetid
Energiutgifter (1000 kr):
31.12
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent):
31.12
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr):
31.12
Energiutgifter per bruker (kr):
31.12
Andel av utgiftene til fornybare energityper (prosent):
31.12
Andel av alle energiutgiftene (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Energiutgifter i kommunal eiendomsforvaltning
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken