Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12150: Energibruk i kommunal eiendomsforvaltning, etter funksjon og energitype (K) 2015 - 2023

Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 464 83 444
Ingunn Marie Verne Ruud, Statistisk sentralbyrå
+47 489 96 563
03.07.2024 08:00
Energibruk (MWh):
MWh
Energibruk per m2 eid areal (kWh):
kWh
Energibruk per bruker (kWh):
kWh
Andel av bruk av fornybare energityper (prosent):
prosent
Andel av samlet energibruk (prosent):
prosent
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh):
g/kWh
CO2 utslipp (tonn):
tonn
Temperaturkorrigert energibruk (MWh):
MWh
Energibruk (MWh):
31.12
Energibruk per m2 eid areal (kWh):
31.12
Energibruk per bruker (kWh):
31.12
Andel av bruk av fornybare energityper (prosent):
31.12
Andel av samlet energibruk (prosent):
31.12
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh):
31.12
CO2 utslipp (tonn):
31.12
Temperaturkorrigert energibruk (MWh):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for elektrisitetsforbruk for Drammen kommune ble oppdatert 3. juli 2024.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Energibruk per bruker (kWh)

Oppdatert antall brukere i Oslo i 2022 22.03.