Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12150: Energibruk i kommunal eiendomsforvaltning, etter funksjon og energitype (K) 2015 - 2022

Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 464 83 444
Ingunn Marie Verne Ruud, Statistisk sentralbyrå
+47 46 81 91 23
22.03.2023 08:00
Energibruk (MWh):
MWh
Energibruk per m2 eid areal (kWh):
kWh
Energibruk per bruker (kWh):
kWh
Andel av bruk av fornybare energityper (prosent):
prosent
Andel av samlet energibruk (prosent):
prosent
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh):
g/kWh
CO2 utslipp (tonn):
tonn
Temperaturkorrigert energibruk (MWh):
MWh
Energibruk (MWh):
31.12
Energibruk per m2 eid areal (kWh):
31.12
Energibruk per bruker (kWh):
31.12
Andel av bruk av fornybare energityper (prosent):
31.12
Andel av samlet energibruk (prosent):
31.12
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh):
31.12
CO2 utslipp (tonn):
31.12
Temperaturkorrigert energibruk (MWh):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Energibruk i kommunal eiendomsforvaltning

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Energibruk per bruker (kWh)

Oppdatert antall brukere i Oslo i 2022 22.03.