12150: Energibruk i kommunal eiendomsforvaltning, etter funksjon og energitype (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

funksjon Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

energitype

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Peder Gjølstad Røhnebæk, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 473
pgj@ssb.no

Måleenhet
Energibruk (MWh):
MWh
Energibruk per m2 eid areal (kWh):
kWh
Energibruk per bruker (kWh):
kWh
Andel av bruk av fornybare energityper (prosent):
prosent
Andel av samlet energibruk (prosent):
prosent
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh):
g/kWh
CO2 utslipp (tonn):
tonn
Referansetid
Energibruk (MWh):
31.12
Energibruk per m2 eid areal (kWh):
31.12
Energibruk per bruker (kWh):
31.12
Andel av bruk av fornybare energityper (prosent):
31.12
Andel av samlet energibruk (prosent):
31.12
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh):
31.12
CO2 utslipp (tonn):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Energibruk i kommunal eiendomsforvaltning
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken