Barnehager

Til toppen

12129: Ansatte i barnehager, etter eierforhold, stillingstype og kjønn (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle stillingstyper , Styrer , Styrer og pedagogisk leder ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra nyttår 2021 trådte den nye loven om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå i kraft. I paragraf 7 i loven heter det at «Offisiell statistikk skal formidles slik at det ikke er mulig, verken direkte eller indirekte, å identifisere en statistisk enhet og dermed avsløre enkeltopplysninger». Som en følge av den nye statistikkloven er det publisert tall på kommunenivå der tall for ansatte i enkelte kommuner vil være undertrykket i de tilfeller hvor det er få private barnehager i kommunen. Tabellen er publisert på nytt 16. april 2021.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.