Ansatte i barnehage og skole

Til toppen
12094: Ansatte i barnehage, etter yrke, kjønn, alder, eierforhold og kompetanse (F) 2015 - 2019
Sist endret
22.06.2020
Kontakt
Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Måleenhet
Ansatte:
personer
Ansatte (prosent):
prosent
Referansetid
Ansatte:
3. uke i november
Ansatte (prosent):
3. uke i november
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
yrke
Må velges *
kompetanse
Må velges *
kjønn
alder
eierforhold
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Må velges *

Totalt 34 Valgte 0

yrke
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

kompetanse
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
eierforhold

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kun ett arbeidsforhold per ansatt er tatt med.
Rettet 23. april 2020.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken