Ansatte i barnehage og skole

Til toppen
12083: Ansatte lærere i videregående skole, etter kjønn, alder og kompetanse (F) (avslutta serie) 2015 - 2017
Sist endret
25.06.2018
Kontakt
Kjartan Steffensen, Statistisk sentralbyrå
+47 906 10 517
stk@ssb.no

Måleenhet
Lærere:
antall
Lærere (prosent):
prosent
Referansetid
Lærere:
3. uke i november
Lærere (prosent):
3. uke i november
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kompetanse
Må velges *
region
Må velges *
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

Må velges *

Totalt 5 Valgte 0

Må velges *

Totalt 26 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kun ett arbeidsforhold per ansatt er tatt med.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken