Ansatte i barnehage og skole

12082: Ansatte lærere i voksenopplæringsinstitusjoner, etter kjønn, alder og kompetanse (avslutta serie) 2015 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 1 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 6 Valgte

Søk

kompetanse Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.06.2018
Kontakt
Kjartan Steffensen, Statistisk sentralbyrå
+47 906 10 517
stk@ssb.no

Måleenhet
Lærere:
antall
Lærere (prosent):
prosent
Referansetid
Lærere:
3. uke i november
Lærere (prosent):
3. uke i november
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kun ett arbeidsforhold per ansatt er tatt med.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken