Ansatte i barnehage og skole

Til toppen

12082: Ansatte lærere i voksenopplæringsinstitusjoner, etter kjønn, alder og kompetanse (avslutta serie) 2015 - 2017

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kun ett arbeidsforhold per ansatt er tatt med.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.