Statistikkbanken kan være ustabil fra kl. 14 i dag onsdag 11. desember pga. vedlikehold. Beklager ulempene dette måtte medføre

12074: Meldinger til barnevernet og foresatte, samt ventetid for behandlinger med narkose (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Othilde Skjøstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 479
ots@ssb.no

Måleenhet
Bekymringsmeldinger sendt til barnevernet (antall):
antall
Barn det er sendt varsler om til foresatte (antall):
antall
Tannbehandlinger med narkose, totalt (antall):
antall
Tannbehandlinger med narkose, lang ventetid (antall):
antall
Tannbehandlinger med narkose, kort ventetid (antall):
antall
Andel tannbehandlinger med narkose, lang ventetid (prosent):
prosent
Andel tannbehandlinger med narkose, kort ventetid (prosent):
prosent
Referansetid
Bekymringsmeldinger sendt til barnevernet (antall):
31.12
Barn det er sendt varsler om til foresatte (antall):
31.12
Tannbehandlinger med narkose, totalt (antall):
31.12
Tannbehandlinger med narkose, lang ventetid (antall):
31.12
Tannbehandlinger med narkose, kort ventetid (antall):
31.12
Andel tannbehandlinger med narkose, lang ventetid (prosent):
31.12
Andel tannbehandlinger med narkose, kort ventetid (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen viser tannhelsetjenestens meldinger til barnevernstjenesten og foresatte, samt ventetid for tannbehandlinger med narkose.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken