Til toppen

12074: Meldinger til barnevernet og foresatte, samt ventetid for behandlinger med narkose (F) 2015 - 2020

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6


Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen viser tannhelsetjenestens meldinger til barnevernstjenesten og foresatte, samt ventetid for tannbehandlinger med narkose. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken