12074: Meldinger til barnevernet og foresatte, samt ventetid for behandlinger med narkose (F) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Emil Elias Traaholt Vågnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 312
eev@ssb.no

Måleenhet
Bekymringsmeldinger sendt til barnevernet (antall):
antall
Barn det er sendt varsler om til foresatte (antall):
antall
Tannbehandlinger med narkose, totalt (antall):
antall
Tannbehandlinger med narkose, lang ventetid (antall):
antall
Tannbehandlinger med narkose, kort ventetid (antall):
antall
Andel tannbehandlinger med narkose, lang ventetid (prosent):
prosent
Andel tannbehandlinger med narkose, kort ventetid (prosent):
prosent
Referansetid
Bekymringsmeldinger sendt til barnevernet (antall):
31.12
Barn det er sendt varsler om til foresatte (antall):
31.12
Tannbehandlinger med narkose, totalt (antall):
31.12
Tannbehandlinger med narkose, lang ventetid (antall):
31.12
Tannbehandlinger med narkose, kort ventetid (antall):
31.12
Andel tannbehandlinger med narkose, lang ventetid (prosent):
31.12
Andel tannbehandlinger med narkose, kort ventetid (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen viser tannhelsetjenestens meldinger til barnevernstjenesten og foresatte, samt ventetid for tannbehandlinger med narkose. 2019 tall for Hordaland FK kan foreløpig ikke publiseres. En følge av dette er at de aggregerte verdiene Landet, Landet uten Oslo og Vest-Norge også blir prikket.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken