Tannhelsetenesta

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12074: Meldinger til barnevernet og foresatte, samt ventetid for behandlinger med narkose (F) 2015 - 2023

Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
15.03.2024 08:00
Bekymringsmeldinger sendt til barnevernet (antall):
antall
Barn det er sendt varsler om til foresatte (antall):
antall
Tannbehandlinger med narkose, totalt (antall):
antall
Tannbehandlinger med narkose, lang ventetid (antall):
antall
Tannbehandlinger med narkose, kort ventetid (antall):
antall
Andel tannbehandlinger med narkose, lang ventetid (prosent):
prosent
Andel tannbehandlinger med narkose, kort ventetid (prosent):
prosent
Bekymringsmeldinger sendt til barnevernet (antall):
31.12
Barn det er sendt varsler om til foresatte (antall):
31.12
Tannbehandlinger med narkose, totalt (antall):
31.12
Tannbehandlinger med narkose, lang ventetid (antall):
31.12
Tannbehandlinger med narkose, kort ventetid (antall):
31.12
Andel tannbehandlinger med narkose, lang ventetid (prosent):
31.12
Andel tannbehandlinger med narkose, kort ventetid (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen viser tannhelsetjenestens meldinger til barnevernstjenesten og foresatte, samt ventetid for tannbehandlinger med narkose. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.