12073: Årsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste - nøkkeltall (F) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Emil Elias Traaholt Vågnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 312
eev@ssb.no

Måleenhet
Personer under tilsyn per offentlig avtalte årsverk (antall):
antall
Personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte årsverk (antall):
antall
Personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte tannlege- og tannpleier årsverk (antall):
antall
Prioriterte personer under tilsyn per offentlig avtalte årsverk (antall):
antall
Prioriterte personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte årsverk (antall):
antall
Prioriterte personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte tannlege- og tannpleier årsverk (antall):
antall
Voksne pasienter undersøkt/behandlet per offentlig avtalte årsverk (antall):
antall
Voksne pasienter undersøkt/behandlet per offentlig avtalte tannlege- og tannpleier årsverk (antall):
antall
Avtalte tannlegeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Referansetid
Personer under tilsyn per offentlig avtalte årsverk (antall):
31.12
Personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte årsverk (antall):
31.12
Personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte tannlege- og tannpleier årsverk (antall):
31.12
Prioriterte personer under tilsyn per offentlig avtalte årsverk (antall):
31.12
Prioriterte personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte årsverk (antall):
31.12
Prioriterte personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte tannlege- og tannpleier årsverk (antall):
31.12
Voksne pasienter undersøkt/behandlet per offentlig avtalte årsverk (antall):
31.12
Voksne pasienter undersøkt/behandlet per offentlig avtalte tannlege- og tannpleier årsverk (antall):
31.12
Avtalte tannlegeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
31.12
Avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen viser indikatorer for antall avtalte årsverk for ulike grupper tannhelsepersonell i forhold til ulike befolkningsgrupper. SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid i 2018. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent, og endringstallene i antall årsverk fra 2017 til 2018 er dermed ikke reelle. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid Data om tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig. 2019 tall for Hordaland FK kan foreløpig ikke publiseres. En følge av dette er at de aggregerte verdiene Landet, Landet uten Oslo og Vest-Norge også blir prikket.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken