Tannhelsetenesta

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12073: Årsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste - nøkkeltall (F) 2015 - 2023

Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
15.03.2024 08:00
Personer under tilsyn per offentlig avtalte årsverk (antall):
antall
Personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte årsverk (antall):
antall
Personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte tannlege- og tannpleier årsverk (antall):
antall
Prioriterte personer under tilsyn per offentlig avtalte årsverk (antall):
antall
Prioriterte personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte årsverk (antall):
antall
Prioriterte personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte tannlege- og tannpleier årsverk (antall):
antall
Voksne pasienter undersøkt/behandlet per offentlig avtalte årsverk (antall):
antall
Voksne pasienter undersøkt/behandlet per offentlig avtalte tannlege- og tannpleier årsverk (antall):
antall
Avtalte tannlegeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Personer under tilsyn per offentlig avtalte årsverk (antall):
31.12
Personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte årsverk (antall):
31.12
Personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte tannlege- og tannpleier årsverk (antall):
31.12
Prioriterte personer under tilsyn per offentlig avtalte årsverk (antall):
31.12
Prioriterte personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte årsverk (antall):
31.12
Prioriterte personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte tannlege- og tannpleier årsverk (antall):
31.12
Voksne pasienter undersøkt/behandlet per offentlig avtalte årsverk (antall):
31.12
Voksne pasienter undersøkt/behandlet per offentlig avtalte tannlege- og tannpleier årsverk (antall):
31.12
Avtalte tannlegeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
31.12
Avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personer under tilsyn per offentlig avtalte årsverk (antall) , Personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte årsverk (antall) , Personer undersøkt/behandlet per offentlig avtalte tannlege- og tannpleier årsverk (antall) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen viser indikatorer for antall avtalte årsverk for ulike grupper tannhelsepersonell i forhold til ulike befolkningsgrupper.

SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.