Ansatte i barnehage og skole

Til toppen

12072: Ansatte lærere i grunnskolen, etter kjønn, alder og kompetanse (F) (avslutta serie) 2015 - 2017

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kompetanse
Må velges *
region
Må velges *
kjønn
alder

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 26


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kun ett arbeidsforhold per ansatt er tatt med.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken