Ansatte i barnehage og skole

Til toppen

12071: Ansatte lærere i grunnskolen, etter alder og pedagogisk utdanning (F) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
pedagogisk utdanning
Må velges *
region
Må velges *
alder

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

pedagogisk utdanning

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle pedagogiske utdanninger , Førskole-/barnehagelærerutdanning , Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, inntil fire år ,

Valgt 0 av totalt 11

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 26

alder


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kun ett arbeidsforhold per ansatt er tatt med.
Tall for 2019 ble rettet 16.9.2020.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Lærere
En lærer telles bare en gang, med den mest relevante utdanningen for det trinnet de arbeider på.
Prosentfordeling av lærere
En lærer telles bare en gang, med den mest relevante utdanningen for det trinnet de arbeider på.
Pedagogiske utdanninger
En lærer telles flere ganger hvis vedkommende har flere utdanninger.
Prosentfordeling av pedagogiske utdanninger
En lærer telles flere ganger hvis vedkommende har flere utdanninger.

Brukerveiledning for statistikkbanken