Til toppen

12064: Utgifter til kultur, grunnlagsdata (F) 2015 - 2020

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til kultursektoren (1000 kr) , Netto driftsutgifter til bibliotek (1000 kr) , Netto driftsutgifter til museer (1000 kr) ,

Valgt 1 av totalt 16

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 3000 Viken fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 34

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utgifter til kultur, grunnlagsdata (fylker) Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken