12064: Utgifter til kultur, grunnlagsdata (F) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Line Gjermshusengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 346
lgj@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til kultursektoren (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til bibliotek (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til museer (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til kunstformidling (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til kunstproduksjon (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til idrett (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter i alt (1000 kr):
1000 kr
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til kultursektoren i alt (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til bibliotek (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til museer (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til kunstformidling (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til kunstproduksjon (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til idrett (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Netto driftsutgifter til kultursektoren (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til bibliotek (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til museer (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til kunstformidling (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til kunstproduksjon (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til idrett (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter i alt (1000 kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til kultursektoren i alt (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til bibliotek (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til museer (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til kunstformidling (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til kunstproduksjon (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til idrett (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utgifter til kultur, grunnlagsdata (fylker)
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken