Kulturtilbod

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12063: Kommunale fritidstilbud (K) 2015 - 2023

Line Gjermshusengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 346
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
15.03.2024 08:00
Kommunale fritidssenter (antall):
antall
Timer åpen per uke i gjennomsnitt, kommunale fritidssenter (timer):
timer
Timer åpen årlig, kommunale fritidssenter (timer):
timer
Dager åpen per uke i gjennomsnitt, kommunale fritidssenter (dager):
dager
Uker åpen årlig i gjennomsnitt, kommunale fritidssenter (uker):
uker
Timer åpent årlig per 1 000 innbyggere 6-20 år, kommunale fritidssenter (timer):
timer
Besøk i året per 1000 innbyggere 6-20 år, i kommunale fritidssenter (antall):
antall
Årsverk ved kommunalt drevne fritidssenter (årsverk):
årsverk
Private tiltak for barn og unge som får kommunale tilskudd (antall):
antall
Antall frivillige barne- og ungdomsforeninger som får kommunalt tilskudd (antall):
antall
Tilskudd/overføringer til fritidsaktiviteter for barn og unge (1000 kr):
1000 kr
Tilskudd/overføringer til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd (kr):
kr
Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige barne- og ungdomsforeninger (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Gratis hall- eller husleie for frivillige barne- og ungdomsforeninger (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Redusert hall- eller husleie for frivillige barne- og ungdomsforeninger (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Kommunale fritidssenter (antall):
31.12
Timer åpen per uke i gjennomsnitt, kommunale fritidssenter (timer):
31.12
Timer åpen årlig, kommunale fritidssenter (timer):
31.12
Dager åpen per uke i gjennomsnitt, kommunale fritidssenter (dager):
31.12
Uker åpen årlig i gjennomsnitt, kommunale fritidssenter (uker):
31.12
Timer åpent årlig per 1 000 innbyggere 6-20 år, kommunale fritidssenter (timer):
31.12
Besøk i året per 1000 innbyggere 6-20 år, i kommunale fritidssenter (antall):
31.12
Årsverk ved kommunalt drevne fritidssenter (årsverk):
31.12
Private tiltak for barn og unge som får kommunale tilskudd (antall):
31.12
Antall frivillige barne- og ungdomsforeninger som får kommunalt tilskudd (antall):
31.12
Tilskudd/overføringer til fritidsaktiviteter for barn og unge (1000 kr):
31.12
Tilskudd/overføringer til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd (kr):
31.12
Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige barne- og ungdomsforeninger (ja=1, nei=0):
31.12
Gratis hall- eller husleie for frivillige barne- og ungdomsforeninger (ja=1, nei=0):
31.12
Redusert hall- eller husleie for frivillige barne- og ungdomsforeninger (ja=1, nei=0):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kommunale fritidssenter (antall) , Timer åpen per uke i gjennomsnitt, kommunale fritidssenter (timer) , Timer åpen årlig, kommunale fritidssenter (timer) ,

Valgt 1 av totalt 15

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kommunale fritidstilbud (kommuner). Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Kommunale fritidssenter (antall)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Timer åpen per uke i gjennomsnitt, kommunale fritidssenter (timer)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Timer åpen årlig, kommunale fritidssenter (timer)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Dager åpen per uke i gjennomsnitt, kommunale fritidssenter (dager)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Uker åpen årlig i gjennomsnitt, kommunale fritidssenter (uker)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Timer åpent årlig per 1 000 innbyggere 6-20 år, kommunale fritidssenter (timer)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Besøk i året per 1000 innbyggere 6-20 år, i kommunale fritidssenter (antall)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Årsverk ved kommunalt drevne fritidssenter (årsverk)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Private tiltak for barn og unge som får kommunale tilskudd (antall)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Antall frivillige barne- og ungdomsforeninger som får kommunalt tilskudd (antall)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Tilskudd/overføringer til fritidsaktiviteter for barn og unge (1000 kr)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Tilskudd/overføringer til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd (kr)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.

Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige barne- og ungdomsforeninger (ja=1, nei=0)

Tallene for Rissa og Leksvik kommune for 2017 er ført samlet på Rissa kommune.