Kulturtilbod

Til toppen

12061: Kommunale kulturskoler (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per innbygger 6-15 år (kr) , Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per elev (kr) , Brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per elev (kr) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000