Brann- og ulukkesvern

12058: Brann- og ulykkesvern - grunnlagstall og nøkkeltall (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 34 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2019
Kontakt
Linda M. Allertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4641
lia@ssb.no

Måleenhet
Antall boligbranner (antall):
antall
Boligbranner per 1000 innbygger (antall):
antall
Antall bygningsbranner (antall):
antall
Antall bygningsbranner per 1000 innbyggere (antall):
antall
Anslått erstatning for bygningsbranner (kr):
kr
Anslått erstatning til bygningsbranner pr. innbygger, kroner (kr):
kr
Antall utrykninger (antall):
antall
Antall utrykninger til branner og andre utrykninger per 1000 innbyggere (antall):
antall
Antall piper (antall):
antall
Antall piper per innbygger (antall):
antall
Antall piper feiet (antall):
antall
Andel piper feiet (prosent):
prosent
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Årsverk av feier per 1000 innbyggere, funksjon 338 (årsverk):
årsverk
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Antall a-objekt (antall):
antall
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall):
antall
Andel A-objekter som har fått tilsyn (prosent):
prosent
Brutto driftsutgifter til funksjon 338, 339, konsern (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til funksjon 338, forebygging, konsern (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til funksjon 339, beredskap, konsern (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til f 338 i prosent av funksjon 338 + 339, konsern (prosent):
prosent
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1) (kr):
kr
Netto driftsutgifter til funksjon 338, 339, konsern (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til funksjon 338, forebygging, konsern (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til funksjon 339, beredskap, konsern (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr):
kr
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr):
kr
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr):
kr
Netto driftsutgifter til 338 i prosent av funksjon 338 + 339, konsern (prosent):
prosent
Referansetid
Antall boligbranner (antall):
31.12
Boligbranner per 1000 innbygger (antall):
31.12
Antall bygningsbranner (antall):
31.12
Antall bygningsbranner per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Anslått erstatning for bygningsbranner (kr):
31.12
Anslått erstatning til bygningsbranner pr. innbygger, kroner (kr):
31.12
Antall utrykninger (antall):
31.12
Antall utrykninger til branner og andre utrykninger per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Antall piper (antall):
31.12
Antall piper per innbygger (antall):
31.12
Antall piper feiet (antall):
31.12
Andel piper feiet (prosent):
31.12
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk):
31.12
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk):
31.12
Årsverk av feier per 1000 innbyggere, funksjon 338 (årsverk):
31.12
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk):
31.12
Antall a-objekt (antall):
31.12
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall):
31.12
Andel A-objekter som har fått tilsyn (prosent):
31.12
Brutto driftsutgifter til funksjon 338, 339, konsern (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til funksjon 338, forebygging, konsern (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til funksjon 339, beredskap, konsern (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til f 338 i prosent av funksjon 338 + 339, konsern (prosent):
31.12
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1) (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 338, 339, konsern (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 338, forebygging, konsern (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 339, beredskap, konsern (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til 338 i prosent av funksjon 338 + 339, konsern (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Brann- og ulykkesvern - grunnlagstall og nøkkeltall. F.o.m. 1.1.2018 er følgende kommuner slått sammen: 0728 Lardal og 0709 Larvik til 0712 Larvik. 0702 Holmestrand og 0714 Hof til 0715 Holmestrand kommune. 0722 Nøtterøy og 0723 Tjøme til 0729 Færder kommune. Dette medfører at for årgang 2017 er noen indikatorer for Lardal kommune inkludert i Larvik kommune (0709), noen indikatorer for Hof kommune er inkludert i Holmestrand kommune (0702), og noen indikatorer for Nøtterøy kommune er inkludert i Tjøme kommune (0723). Endringer i IKS-samarbeid mellom brannvesen og kommuner har medført at for enkelte kommuner er det er benyttet IKS-samarbeid gyldig f.o.m. 1.1.18 for årsverksdata. Tjenestedata for inkluderer innsendte data til DSB innen frist. En kommune manglet data for 2017, og denne kommunen manglet også i 2016: 1818 Herøy kommune. Her er det lagt inn tjenestedata fra 2015. For 2016 manglet også 1920 Lavangen kommune, og her er det lagt inn tjenestedata for 2015. F.o.m. 1.1.2017 ble følgende kommuner slått sammen: 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og 0720 Stokke til 0710 Sandefjord. For årgang 2016 er data for 0719 Andebu inkludert i 0706 Sandefjord. Tjenestedata for 2016-årgangen inkluderer innsendte data til DSB innen frist. To kommuner manglet, 1818 Herøy kommune og 1920 Lavangen kommune, og for disse er det lagt inn tjenestedata for 2015.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken