12055: Leke- og oppholdsareal, etter eierforhold (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

eierforhold

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Per Torstein Tuhus, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 349
ptt@ssb.no

Elisabeth Haraldsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 500
hae@ssb.no

Måleenhet
Leke- og oppholdsareal (m2):
m2
Barn i barnehage (antall):
antall
Leke og oppholdsareal per barn i barnehage (m2):
m2
Referansetid
Leke- og oppholdsareal (m2):
31.12
Barn i barnehage (antall):
31.12
Leke og oppholdsareal per barn i barnehage (m2):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Leke- og oppholdsareal
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Leke- og oppholdsareal (m2)
Indikatoren har blitt endret ved publisering i 2020.
Leke og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)
Indikatoren har blitt endret ved publisering i 2020. Se forklaring i 'om tabellen'.

Brukerveiledning for statistikkbanken