Barnehager

Til toppen

12055: Leke- og oppholdsareal i barnehager, etter eierforhold (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Leke- og oppholdsareal i barnehager

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Leke- og oppholdsareal (m2)

Indikatoren har blitt endret ved publisering i 2020.

Leke og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)

Indikatoren har blitt endret ved publisering i 2020. Se forklaring i 'om tabellen'.