Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12051: Utvalgte nøkkeltall eiendomsforvaltning (K) 2015 - 2022

Jens Mathiesen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 98
15.06.2023 08:00
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr):
kr
Areal på formålsbygg per innbygger (m2):
m2
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr):
kr
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr):
kr
Herav utgifter til renhold (kr):
kr
Herav energikostnader per kvadratameter (kr):
kr
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr):
31.12
Areal på formålsbygg per innbygger (m2):
31.12
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr):
31.12
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr):
31.12
Herav utgifter til renhold (kr):
31.12
Herav energikostnader per kvadratameter (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kommune 1867 Bø har trukket sine innrapporterte regnskapstall for 2022 til KOSTRA. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Herav energikostnader per kvadratameter (kr)

Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.