Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12051: Utvalgte nøkkeltall eiendomsforvaltning (K) 2015 - 2023

Jens Mathiesen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 98
17.06.2024 08:00
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr):
kr
Areal på formålsbygg per innbygger (m2):
m2
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr):
kr
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr):
kr
Herav utgifter til renhold (kr):
kr
Herav energikostnader per kvadratameter (kr):
kr
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr):
31.12
Areal på formålsbygg per innbygger (m2):
31.12
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr):
31.12
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr):
31.12
Herav utgifter til renhold (kr):
31.12
Herav energikostnader per kvadratameter (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utvalgte nøkkeltall for kommunal eiendomsforvaltning Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Herav energikostnader per kvadratameter (kr)

Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.