Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

Til toppen

12050: Utvalgte nøkkeltall eiendomsforvaltning (F) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utvalgte nøkkeltall for fylkeskommunal eiendomsforvaltning Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Herav energikostnader per kvadratameter (kr)

Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.