Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

12050: Utvalgte nøkkeltall eiendomsforvaltning (F) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr):
kr
Areal på formålsbygg per innbygger (m2):
m2
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr):
kr
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr):
kr
Herav utgifter til renhold (kr):
kr
Herav energikostnader per kvadratameter (kr):
kr
Referansetid
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr):
31.12
Areal på formålsbygg per innbygger (m2):
31.12
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr):
31.12
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr):
31.12
Herav utgifter til renhold (kr):
31.12
Herav energikostnader per kvadratameter (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utvalgte nøkkeltall for fylkeskommunal eiendomsforvaltning
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)
Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Brukerveiledning for statistikkbanken