12015: Midlertidig botilbud og natthjem (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Wasif T. Hussain, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 409
wat@ssb.no

Måleenhet
Husstander i midlertidige botilbud, i alt (antall):
antall
Husstander i midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder (antall):
antall
Andel husstander i midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder (prosent):
prosent
Husstander i midlertidige botilbud i 14 eller færre dager (antall):
antall
Husstander i midlertidige botilbud i 14 eller færre dager (prosent):
prosent
Husstander med barn i midlertidige botilbud (antall):
antall
Andel husstander med barn i midlertidige botilbud (prosent):
prosent
Husstander med barn i midlertidige boliger i mer enn 3 mnd (antall):
antall
Andel husstander med barn i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd (prosent):
prosent
Hustander med unge i midlertidige botilbud (antall):
antall
Husstander med unge i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd (antall):
antall
Husstander i natthjem (antall):
antall
Andelen hustander med unge i midlertidgie botilbud (prosent):
prosent
Andel husstander med unge i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd (prosent):
prosent
Referansetid
Husstander i midlertidige botilbud, i alt (antall):
31.12
Husstander i midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder (antall):
31.12
Andel husstander i midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder (prosent):
31.12
Husstander i midlertidige botilbud i 14 eller færre dager (antall):
31.12
Husstander i midlertidige botilbud i 14 eller færre dager (prosent):
31.12
Husstander med barn i midlertidige botilbud (antall):
31.12
Andel husstander med barn i midlertidige botilbud (prosent):
31.12
Husstander med barn i midlertidige boliger i mer enn 3 mnd (antall):
31.12
Andel husstander med barn i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd (prosent):
31.12
Hustander med unge i midlertidige botilbud (antall):
31.12
Husstander med unge i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd (antall):
31.12
Husstander i natthjem (antall):
31.12
Andelen hustander med unge i midlertidgie botilbud (prosent):
31.12
Andel husstander med unge i midlertidige botilbud i mer enn 3 mnd (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Grunnet ny beregningsmodell for estimater, vil det være noen avvik i lands- og regionstallene for alle variabler i forhold til tidligere utgåtte tabeller. Dette skyldes at kommuner som ikke har rapportert, har blitt beregnet inn i lands- og regionstallene med en annen modell enn tidligere. Alle årganger i disse nye tabellene (2015-) er beregnet med samme metode, og er derfor sammenlignbare.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken