Til toppen
12012: Søknad og avslag på boliger som kommunen disponerer (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Wasif T. Hussain, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 409
wat@ssb.no

Måleenhet
Søknader siste år (antall):
antall
Avslag på søknad om kommunal bolig (antall):
antall
Andel søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent):
prosent
Nye søknader mottatt siste år (antall):
antall
Andelen nye søknader (prosent):
prosent
Avslag på nye søknader (antall):
antall
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent):
prosent
Søknader per 1000 innbyggere (antall):
antall
Nye søknader per 1000 innbyggere (antall):
antall
Referansetid
Søknader siste år (antall):
31.12
Avslag på søknad om kommunal bolig (antall):
31.12
Andel søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent):
31.12
Nye søknader mottatt siste år (antall):
31.12
Andelen nye søknader (prosent):
31.12
Avslag på nye søknader (antall):
31.12
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent):
31.12
Søknader per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Nye søknader per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Grunnet ny beregningsmodell for estimater, vil det være noen avvik i lands- og regionstallene for alle variabler i forhold til tidligere utgåtte tabeller. Dette skyldes at kommuner som ikke har rapportert, har blitt beregnet inn i lands- og regionstallene med en annen modell enn tidligere. Alle årganger i disse nye tabellene (2015-) er beregnet med samme metode, og er derfor sammenlignbare.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken