12011: Endringer i beholdningen av kommunalt eide utleieboliger (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Wasif T. Hussain, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 409
wat@ssb.no

Måleenhet
Boliger kjøpt eller bygget siste år (antall):
antall
Boliger solgt siste år (antall):
antall
Boliger solgt til leietakere siste år (antall):
antall
Nye boliger som følge av oppdeling av eksisterende boliger (antall):
antall
Tapte boliger som følge av sammenslåing av eksisterende boliger (antall):
antall
Referansetid
Boliger kjøpt eller bygget siste år (antall):
31.12
Boliger solgt siste år (antall):
31.12
Boliger solgt til leietakere siste år (antall):
31.12
Nye boliger som følge av oppdeling av eksisterende boliger (antall):
31.12
Tapte boliger som følge av sammenslåing av eksisterende boliger (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Grunnet ny beregningsmodell for estimater, vil det være noen avvik i lands- og regionstallene for alle variabler i forhold til tidligere utgåtte tabeller. Dette skyldes at kommuner som ikke har rapportert, har blitt beregnet inn i lands- og regionstallene med en annen modell enn tidligere. Alle årganger i disse nye tabellene (2015-) er beregnet med samme metode, og er derfor sammenlignbare.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken