Kommunale boliger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12009: Korttidskontrakter (K) 2015 - 2023

Wasif T. Hussain, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 409
17.06.2024 08:00
Husleiekontrakter på ett år eller kortere (antall):
antall
Husleiekontrakter kortere enn 6 mnd (antall):
antall
Husleiekontrakter på ett år eller kortere (antall):
31.12
Husleiekontrakter kortere enn 6 mnd (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Grunnet ny beregningsmodell for estimater, vil det være noen avvik i lands- og regionstallene for alle variabler. Dette skyldes at kommuner som ikke har rapportert har blitt beregnet inn i lands- og regionstallene med en annen modell enn tidligere. Alle årganger i ny løsning (2015-) er beregnet med samme metode, og er derfor sammenlignbare. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.