Til toppen
12008: Kommunalt disponerte boliger (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Wasif T. Hussain, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 409
wat@ssb.no

Måleenhet
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall):
antall
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall):
antall
Kommunalt eide boliger (antall):
antall
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall disponerte kommunale boliger (prosent):
prosent
Innleide boliger (antall):
antall
Privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett (antall):
antall
Brukereide boliger med kommunal disposisjonsrett (antall):
antall
Antall utleide boliger per 31.12 (antall):
antall
Kommunale boliger tilgjengelige for rullestolbrukere (antall):
antall
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent):
prosent
Boliger samlet, tildelt uten behovsprøving (antall):
antall
Referansetid
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall):
31.12
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Kommunalt eide boliger (antall):
31.12
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall disponerte kommunale boliger (prosent):
31.12
Innleide boliger (antall):
31.12
Privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett (antall):
31.12
Brukereide boliger med kommunal disposisjonsrett (antall):
31.12
Antall utleide boliger per 31.12 (antall):
31.12
Kommunale boliger tilgjengelige for rullestolbrukere (antall):
31.12
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent):
31.12
Boliger samlet, tildelt uten behovsprøving (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Grunnet ny beregningsmodell for estimater, vil det være noen avvik i lands- og regionstallene for alle variabler i forhold til tidligere utgåtte tabeller. Dette skyldes at kommuner som ikke har rapportert, har blitt beregnet inn i lands- og regionstallene med en annen modell enn tidligere. Alle årganger i disse nye tabellene (2015-) er beregnet med samme metode, og er derfor sammenlignbare.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken