12008: Kommunalt disponerte boliger (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Wasif T. Hussain, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 409
wat@ssb.no

Måleenhet
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall):
antall
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall):
antall
Kommunalt eide boliger (antall):
antall
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall disponerte kommunale boliger (prosent):
prosent
Innleide boliger (antall):
antall
Privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett (antall):
antall
Brukereide boliger med kommunal disposisjonsrett (antall):
antall
Antall utleide boliger per 31.12 (antall):
antall
Kommunale boliger tilgjengelige for rullestolbrukere (antall):
antall
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent):
prosent
Boliger samlet, tildelt uten behovsprøving (antall):
antall
Referansetid
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall):
31.12
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Kommunalt eide boliger (antall):
31.12
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall disponerte kommunale boliger (prosent):
31.12
Innleide boliger (antall):
31.12
Privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett (antall):
31.12
Brukereide boliger med kommunal disposisjonsrett (antall):
31.12
Antall utleide boliger per 31.12 (antall):
31.12
Kommunale boliger tilgjengelige for rullestolbrukere (antall):
31.12
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent):
31.12
Boliger samlet, tildelt uten behovsprøving (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Grunnet ny beregningsmodell for estimater, vil det være noen avvik i lands- og regionstallene for alle variabler i forhold til tidligere utgåtte tabeller. Dette skyldes at kommuner som ikke har rapportert, har blitt beregnet inn i lands- og regionstallene med en annen modell enn tidligere. Alle årganger i disse nye tabellene (2015-) er beregnet med samme metode, og er derfor sammenlignbare.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken