Kommunehelsetenesta

12005: Fastlegelister og fastlegekonsultasjoner (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 99
eko@ssb.no

Måleenhet
Antall fastlegeavtaler (antall):
antall
Antall pasienter på fastlegeliste (antall):
antall
Fastlegelister uten lege (antall):
antall
Antall pasienter på fastlegeliste uten lege (antall):
antall
Andel pasienter på liste uten lege (prosent):
prosent
Antall åpne fastlegelister (antall):
antall
Gjennomsnittlig listelengde (antall):
antall
Gjennomsnittlig listelengde korrigert for kommunale timer (antall):
antall
Antall kvinnelige leger (antall):
antall
Andel kvinnelige leger (prosent):
prosent
Kapasitet hos fastlegene (iht. liste) (antall):
antall
Beregnet kapasitet hos fastlege (antall):
antall
Reservekapasitet fastlege (antall):
antall
Antall fastlegekonsultasjoner i pasientens bostedskommune (antall):
antall
Antall fastlegekonsultasjoner i legens praksiskommune (antall):
antall
Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune (antall):
antall
Fastlegekonsultasjoner per person i legens praksiskommune (antall):
antall
Referansetid
Antall fastlegeavtaler (antall):
31.12
Antall pasienter på fastlegeliste (antall):
31.12
Fastlegelister uten lege (antall):
31.12
Antall pasienter på fastlegeliste uten lege (antall):
31.12
Andel pasienter på liste uten lege (prosent):
31.12
Antall åpne fastlegelister (antall):
31.12
Gjennomsnittlig listelengde (antall):
31.12
Gjennomsnittlig listelengde korrigert for kommunale timer (antall):
31.12
Antall kvinnelige leger (antall):
31.12
Andel kvinnelige leger (prosent):
31.12
Kapasitet hos fastlegene (iht. liste) (antall):
31.12
Beregnet kapasitet hos fastlege (antall):
31.12
Reservekapasitet fastlege (antall):
31.12
Antall fastlegekonsultasjoner i pasientens bostedskommune (antall):
31.12
Antall fastlegekonsultasjoner i legens praksiskommune (antall):
31.12
Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune (antall):
31.12
Fastlegekonsultasjoner per person i legens praksiskommune (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Inneholder opplysninger om fastlegelister, antall pasienter og antall fastlegekonsultasjoner. Opplysningene om fastlegelister er hentet fra Helsedirektoratets fastlegeregister og opplysningene om fastlegekonsultasjoner er hentet fra KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner).
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken