Brann- og ulukkesvern

11997: Utvalgte nøkkeltall - Brann- og ulykkesvern (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Linda M. Allertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4641
lia@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr):
kr
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr):
kr
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr):
kr
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Antall bygningsbranner (antall):
antall
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall):
antall
Referansetid
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr):
31.12
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk):
31.12
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk):
31.12
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk):
31.12
Antall bygningsbranner (antall):
31.12
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utvalgte nøkkeltall - Brann- og ulykkesvern
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken