Brann- og ulukkesvern

Til toppen

11997: Utvalgte nøkkeltall - Brann- og ulykkesvern (K) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) , Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) , Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) ,

Valgt 1 av totalt 11

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Utvalgte nøkkeltall - Brann- og ulykkesvern
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken