Brann- og ulukkesvern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11997: Utvalgte nøkkeltall - Brann- og ulykkesvern (K) 2015 - 2022

Linda M. Allertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4641
15.06.2023 08:00
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr):
kr
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr):
kr
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr):
kr
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr):
kr
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr):
kr
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr):
kr
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Antall bygningsbranner (antall):
antall
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall):
antall
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr):
31.12
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk):
31.12
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk):
31.12
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk):
31.12
Antall bygningsbranner (antall):
31.12
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) , Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) , Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utvalgte nøkkeltall - Brann- og ulykkesvern Kommune 1867 Bø har trukket sine innrapporterte regnskapstall for 2022 til KOSTRA. SSB har gjort en større revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA. Det er fortsatt folketall, bunde kostnader og frie inntekter som brukes som kriterier, men inndelingen er noe endret, og nummereringen er ny. Dette er beskrevet i https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/gruppering-av-kommuner-etter-folkemengde-og-okonomiske-rammebetingelser-2020. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.