Kommunehelsetenesta

Til toppen

11996: Legeårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester, etter avtaleform og funksjon (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Avtalte legeårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester etter KOSTRA-funksjon og avtaleform. Avtaleformen «Leger uten avtale» er for 2020- årgangen ikke med i statistikken over legeårsverk i kommunehelsetjenesten, dette kan påvirke totale årsverk av leger for enkelte kommuner/bydeler. SSB har gjort en større revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA. Det er fortsatt folketall, bunde kostnader og frie inntekter som brukes som kriterier, men inndelingen er noe endret, og nummereringen er ny. Dette er beskrevet i https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/gruppering-av-kommuner-etter-folkemengde-og-okonomiske-rammebetingelser-2020.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.