Kommunehelsetenesta

11995: Fysioterapeutårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester, etter avtaleform og funksjon (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

avtaleform

Totalt 4 Valgte

Søk

funksjon

Totalt 7 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 45 40
met@ssb.no

Måleenhet
Avtalte fysioterapeutårsverk (årsverk):
årsverk
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Referansetid
Avtalte fysioterapeutårsverk (årsverk):
31.12
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fysioterapeutårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester etter KOSTRA-funksjon og avtaleform
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken