11985: Utvalgte nøkkeltall for tannhelsetjenesten (F) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Emil Elias Traaholt Vågnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 312
eev@ssb.no

Måleenhet
Barn og unge 1-18 år under tilsyn (prosent):
prosent
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjonspleie under tilsyn (prosent):
prosent
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie under tilsyn (prosent):
prosent
Prioriterte personer undersøkt/behandlet (antall):
antall
Andel 5-åringer uten karies (DMFT=0) (prosent):
prosent
Andel 18-åringer med DMFT<4 (prosent):
prosent
Andel 18-åringer med DMFT>9 (prosent):
prosent
SIC-indeks for 12-åringer, gjennomsnittlig antall tenner med hull (antall):
antall
Netto driftsutgifter per innbygger (kr):
kr
Avtalte tannlegeårsverk (uten spesialitet) per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Avtalte tannlegespesialistårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Referansetid
Barn og unge 1-18 år under tilsyn (prosent):
31.12
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjonspleie under tilsyn (prosent):
31.12
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie under tilsyn (prosent):
31.12
Prioriterte personer undersøkt/behandlet (antall):
31.12
Andel 5-åringer uten karies (DMFT=0) (prosent):
31.12
Andel 18-åringer med DMFT<4 (prosent):
31.12
Andel 18-åringer med DMFT>9 (prosent):
31.12
SIC-indeks for 12-åringer, gjennomsnittlig antall tenner med hull (antall):
31.12
Netto driftsutgifter per innbygger (kr):
31.12
Avtalte tannlegeårsverk (uten spesialitet) per 10 000 innbyggere (årsverk):
31.12
Avtalte tannlegespesialistårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
31.12
Avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 2018 er det KPR (Kommunalt pasient- og brukerregister) som er kilden til data om tjenestemottakere i omsorgstjenesten. Samtidig med overgangen til ny datakilde har SSB også tatt i bruk en ny metode for å hente ut antall personer som har rettigheter til gratis tannhelsetjenester etter Tannhelsetjenesteloven. For å bli talt med som mottaker av helsetjenester i hjemmet, er kravet at en person har mottatt tjenesten i minst 3 måneder totalt i løpet av året, men ikke nødvendigvis sammenhengende. For å bli talt med som mottaker av langtidsopphold på institusjon, er kravet at en person har bodd på institusjon i minst 3 måneder totalt i løpet av året, men ikke nødvendigvis sammenhengende. SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i mars 2020.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken