Tannhelsetenesta

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11985: Utvalgte nøkkeltall for tannhelsetjenesten (F) 2015 - 2023

Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
17.06.2024 08:00
Barn og unge 1-18 år under tilsyn (prosent):
prosent
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjonspleie under tilsyn (prosent):
prosent
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie under tilsyn (prosent):
prosent
Prioriterte personer undersøkt/behandlet (antall):
antall
Andel 5-åringer uten karies (DMFT=0) (prosent):
prosent
Andel 18-åringer med DMFT<4 (prosent):
prosent
Andel 18-åringer med DMFT>9 (prosent):
prosent
SIC-indeks for 12-åringer, gjennomsnittlig antall tenner med hull (antall):
antall
Netto driftsutgifter per innbygger (kr):
kr
Avtalte tannlegeårsverk (uten spesialitet) per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Avtalte tannlegespesialistårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Barn og unge 1-18 år under tilsyn (prosent):
31.12
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjonspleie under tilsyn (prosent):
31.12
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie under tilsyn (prosent):
31.12
Prioriterte personer undersøkt/behandlet (antall):
31.12
Andel 5-åringer uten karies (DMFT=0) (prosent):
31.12
Andel 18-åringer med DMFT<4 (prosent):
31.12
Andel 18-åringer med DMFT>9 (prosent):
31.12
SIC-indeks for 12-åringer, gjennomsnittlig antall tenner med hull (antall):
31.12
Netto driftsutgifter per innbygger (kr):
31.12
Avtalte tannlegeårsverk (uten spesialitet) per 10 000 innbyggere (årsverk):
31.12
Avtalte tannlegespesialistårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
31.12
Avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Barn og unge 1-18 år under tilsyn (prosent) , Eldre, langtidssyke og uføre i institusjonspleie under tilsyn (prosent) , Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie under tilsyn (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2018 er det KPR (Kommunalt pasient- og brukerregister) som er kilden til data om tjenestemottakere i omsorgstjenesten. Samtidig med overgangen til ny datakilde har SSB også tatt i bruk en ny metode for å hente ut antall personer som har rettigheter til gratis tannhelsetjenester etter Tannhelsetjenesteloven.

For å bli talt med som mottaker av helsetjenester i hjemmet, er kravet at en person har mottatt tjenesten i minst 3 måneder totalt i løpet av året, men ikke nødvendigvis sammenhengende. Dette gjelder til og med 2022-årgangen.

For å bli talt med som mottaker av langtidsopphold på institusjon, er kravet at en person har bodd på institusjon i minst 3 måneder totalt i løpet av året, men ikke nødvendigvis sammenhengende.

SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.

Fra og med 2023-årgangen er totalt antall personer i gruppe C2 Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie hentet fra KOSTRA-skjema 43 og tallene som fylkeskommunene har fått oppgitt fra kommunene. Tallene som inkluderer gruppe C2-pasienter for 2023 er derfor ikke sammenlignbare med tidligere år.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie under tilsyn (prosent)

Fra og med 2023-årgangen er totalt antall personer i gruppe C2 Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie hentet fra KOSTRA-skjema 43 og tallene som fylkeskommunene har fått oppgitt fra kommunene. Tallene som inkluderer gruppe C2-pasienter for 2023 er derfor ikke sammenlignbare med tidligere år.