Videregående opplæring og annen videregående utdanning

11968: Overganger i videregående opplæring, etter utdanningsprogram forrige år og utdanning i år (F) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

utdanningsprogram forrige år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

utdanning i år

Totalt 9 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
nvb@ssb.no

Måleenhet
Elever (antall):
antall
Elever (prosent):
prosent
Referansetid
Elever (antall):
31.12
Elever (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Overganger i videregående opplæring. Elever i alternativ opplæring (AOLOV1), elever i forberedende tilbud/innføringstilbud for minoritetsspråklige (AOLOV0) og grunnkompetanseelever (HT i 7 og 8 posisjon i programområdekoden) er ikke inkludert i tallene. Tallene er etter skolefylke.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken