Videregående opplæring og annen videregående utdanning

11964: Overganger til og fra videregående opplæring, etter overgang (F) 2015 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

overgang Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2018
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1455
nvb@ssb.no

Tom Granseth, Statistisk sentralbyrå
+47 92208867
tog@ssb.no

Måleenhet
Elever med direkte overgang (antall):
antall
Elever med direkte overgang (prosent):
prosent
Referansetid
Elever med direkte overgang (antall):
31.12
Elever med direkte overgang (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Overganger til og fra videregående opplæring

Brukerveiledning for statistikkbanken