Til toppen

11961: Pasientbehandling i tannhelsetjenesten, etter pasientgruppe (F) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
pasientgruppe
Må velges *
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Under offentlig tilsyn (antall) , Undersøkt/behandlet (antall) , Planlagt ikke innkalt (antall) ,

Valgt 1 av totalt 12

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 3000 Viken fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 34

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Barn og ungdom 3-18 år , Psykisk utviklingshemmede over 18 år , Eldre, langtidssyke og uføre i institusjonspleie ,

Valgt 0 av totalt 10

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Pasientbehandling i tannhelsetjenesten - grunnlagsdata og nøkkeltall. NB. I denne tabellen inngår 1- og 2-åringer i variablene 'Under offentlig tilsyn' og 'Andel under offentlig tilsyn' (i både teller og nevner), for pasientgruppe 'Barn og ungdom 3-18 år'. Fra og med 2018 er det KPR (Kommunalt pasient- og brukerregister) som er kilden til data om tjenestemottakere i omsorgstjenesten. Samtidig med overgangen til ny datakilde har SSB også tatt i bruk en ny metode for å hente ut antall personer som har rettigheter til gratis tannhelsetjenester etter Tannhelsetjenesteloven. For å bli talt med som mottaker av helsetjenester i hjemmet, er kravet at en person har mottatt tjenesten i minst 3 måneder totalt i løpet av året, men ikke nødvendigvis sammenhengende. For å bli talt med som mottaker av langtidsopphold på institusjon, er kravet at en person har bodd på institusjon i minst 3 måneder totalt i løpet av året, men ikke nødvendigvis sammenhengende.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken