11961: Pasientbehandling i tannhelsetjenesten, etter pasientgruppe (F) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

pasientgruppe Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Emil Elias Traaholt Vågnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 312
eev@ssb.no

Måleenhet
Under offentlig tilsyn (antall):
antall
Undersøkt/behandlet (antall):
antall
Planlagt ikke innkalt (antall):
antall
Etterslep av pasienter (antall):
antall
Takket nei til undersøkelse/behandling (antall):
antall
Ikke møtt til undersøkelse/behandling (antall):
antall
Undersøkt/behandlet de siste tre årene (antall):
antall
Personer i hver pasientgruppe (antall):
antall
Andel under offentlig tilsyn (prosent):
prosent
Andel undersøkt/behandlet (prosent):
prosent
Andel undersøkt/behandlet de siste tre årene (prosent):
prosent
Referansetid
Under offentlig tilsyn (antall):
31.12
Undersøkt/behandlet (antall):
31.12
Planlagt ikke innkalt (antall):
31.12
Etterslep av pasienter (antall):
31.12
Takket nei til undersøkelse/behandling (antall):
31.12
Ikke møtt til undersøkelse/behandling (antall):
31.12
Undersøkt/behandlet de siste tre årene (antall):
31.12
Personer i hver pasientgruppe (antall):
31.12
Andel under offentlig tilsyn (prosent):
31.12
Andel undersøkt/behandlet (prosent):
31.12
Andel undersøkt/behandlet de siste tre årene (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Pasientbehandling i tannhelsetjenesten - grunnlagsdata og nøkkeltall. Fra og med 2018 er det KPR (Kommunalt pasient- og brukerregister) som er kilden til data om tjenestemottakere i omsorgstjenesten. Samtidig med overgangen til ny datakilde har SSB også tatt i bruk en ny metode for å hente ut antall personer som har rettigheter til gratis tannhelsetjenester etter Tannhelsetjenesteloven. For å bli talt med som mottaker av helsetjenester i hjemmet, er kravet at en person har mottatt tjenesten i minst 3 måneder totalt i løpet av året, men ikke nødvendigvis sammenhengende. For å bli talt med som mottaker av langtidsopphold på institusjon, er kravet at en person har bodd på institusjon i minst 3 måneder totalt i løpet av året, men ikke nødvendigvis sammenhengende.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken